24. března 2022

Návštěva prince Rudolfa na Loučeni - napsala Radka Vodičková

Rudolf princ Thurn-Taxis se přejmenoval na Rudolfa z Troskova
Má drahá, příští měsíc přijede na návštěvu princ Rudolf.

Váš strýc? A přijede s rodinou?

Nikoli, Marie, již i tak postačí, že přijede jen on. I tak to bude pro mne trochu nepříjemné.

A z jakého důvodu? Pokud vím, tak naposledy pobýval na Loučeni ještě za života vašeho otce, který zachránil rodový majetek před jeho věřiteli.


A o to v pravdě půjde.

Můj otec mu přislíbil, že mu majetek, statky Nimeřice, Cetno a Skalsko po šestnácti letech jeho správy navrátí. Mám takové tušení, že by se chtěl navrátit zejména do Nimeřic.

Drahý Alexandře, snad byste nezvažoval dostát slibu, který mu dal někdo jiný.

Vy jste se přeci nezavázal, a pokud vím, ani Vás v tomto ohledu Váš otec ve své závěti nezatížil závazkem vůči svému bratrovi. Sám rozdáváte plnými hrstmi a činíte na všechny strany dobročinnosti, podporujete místí sokol, školu, zaopatřujete siroty... Vaše levobočky nevyjímaje…

Drahá Marie, dovolte abych Vám připomněl, že ani Vy naše statky nešetříte, dlouhodobá podpora a pobyt Rilkeho v Duinu, a jiných umělců, a jiných také něco stojí.

To je přeci něco docela jiného, Maria Rilke je umělcem světového formátu.

Drahá Marie, to chcete říci, že Smetana nebyl světového formátu ? To Alexandře netvrdím, vždyť jste také zřídil zde jeho muzeum.

Princ Rudolf prý nehodlá hovořit ani v nejvyšších kruzích německy, jakoby ani nebyl Thurn Taxis.

Nemějte obavy, jistěže s Vámi, drahá, bude hovořit německy či anglicky. Není to společenským analfabetem, ačkoliv jeho názory a postoje jsou poněkud radikální.

Budete s ním trochu nepříjemné jednání. Musím jej zpravit o tom, že kníže Albert z Řezna uvalil na statky v Loučeni, Nimeřicích, Mcelích a další nucenou správu. Zatím není dluh mého otce vůči knížeti Albertovi jako hlavě rodu zcela splacen.

Navíc kníže Albert mne vyrozuměl, že mám strýci jaksi domluvit a naznačit. Podle něj svými aktivitami a podporou českých vlastenců ohrožuje zájmy domu Thurn Taxisů. Dokonce se vyjádřil tak, že by snad měl ohrožovat rodové jméno. Za takových postojů nebylo Řezno ochotné pokračovat ve vyplácení renty jeho rodině.

1833-1904
RodičeKarl Anselm Prinz von Taxis a Marie Izabela z Thurn-Taxisu
PříbuzníEmerich z Thurn-Taxisu a Hugo Maxmilián z Thurn-Taxisu (sourozenci)
Drahý Alexandře, chcete mu říci, že se má zříci rodového jména? Nikoliv, Marie, no i když vlastně o tom tak přemýšlím... stejně neužívá titulatury.

Drahá choti, sama naznáš, jak je situace citlivá. Je proto nanejvýš žádoucí, abych mu připravil příjemné přivítání. To znamená, že prominete a těch pár dnů, co se zde strýc zdrží, vydržíte strávit místní české speciality. Princ Rudolf byl vždy příznivcem všeho českého, včetně i místních pokrmů.

Milý Alexandře, co bych neučinila pro blaho rodu, já to vydržím. Pevně věřím, že to vydrží i mé útroby, nezvyklé na tak těžká jídla. Vám to jistě nebude tak zatěžko, viďte, Alexandře.

Drahá Marie, jste tak dobrá a velkorysá, ještě že jste po mém boku.  (Rudolf byl na Loučeni kolem roku 1892-1894)


Rodina:

V roce 1857 se Rudolf oženil s Jenny Ständlerovou (9. dubna 1830 v Praze – 29. září 1914), dcerou učitele hudby Jana Ständlera a Julie roz. Aulbeerové
Johann (29. 6. 1860 – 4. 7. 1904)
Ludmila (18. 5. 1862 – 29. 2. 1888)
Isabella (1863–?)
Adalbert (10. 10. 1867 – 1933)
Hedvika (16. 1. 1873 – ?)
Zemřel roku 1904 v moravském Velehradě, kde byl na návštěvě své dcery Hedviky. Jeho tělesné ostatky byly později exhumovány a převezeny do Staré Boleslavi.
(wikipedie)