8. prosince 2021

Půjčka za oplátku – napsala Vendula Beaujouan Langová

Otevři mi svou náruč, já rozevřu ti svůj klín.
Vcítit se do tebe mne nauč a já ti něhou oplatím.
V područí touhy pak svlékni na svém těle můj necudný stín,
nechť nahotou okamžiku opájíme se v rozmaru nevšedním.
A pakliže mé vlídné dotyky rozptýlí leckterý tvůj splín,
nepřestávej vzývat vášeň, ať na cestě k tobě nezabloudím.
S neskonalou rozkoší nasávej mne do sebe jak cigaretový dým,
tuše, že s každým výdechem vzletíš do nebe a já tě doprovodím.