29. září 2021

Jeskyňářská lyrika - napsal Michal Hejna

Znal ji už dlouho, a proto netušil, co právě teď způsobilo, že se na ni začal dívat zcela jinak.
Najednou zatoužil být jejím sedacím úvazkem a pevně ji obejmout kolem pasu.
Najednou zatoužil být lanem a nechat se laskat jejími prsty.
Najednou zatoužil být kapkou vody, která právě dopadla na její tvář a stékala pomalu po šíji níže na průzkum míst, o kterých se neodvážil ani snít.