13. srpna 2020

Hadí svlékání - napsala Monika Charousková

Koukali spolu na hvězdy.
„Je to romantické,“ řekla, aby ho naladila.
„Hm.“
„Chtěl bys mě svlékat?“
„Sss,“ odsekl nevrle.
„Jsi suchar,“ řekla.
Chvíli bylo ticho. „Uvidíš mě nahou, když mi s tím pomůžeš!“ zkusila to znovu. Vlnila se v mokré noční trávě. Aby ho nalákala, ohrnovala vyzývavě okraj kůže. Trochu se styděla, bylo to poprvé.
Doufala, že jí pomůže. Neřekl nic.
Chvíli se na ni díval a pak se líně odplazil pryč. Měl dost starostí se svým svlékáním. Navíc – dneska může vidět bez kůže kdejakou hadici.

Poučení: Občas se z toho musíte vyvléct sami.