2. března 2019

O malé želvě a velké žábě – napsala Michaela Čápová

„Kdo je větší?“ Toť otázka.
„Jak to?“ ptá se mladá cháska.
Želva je tu po sto let,
krunýřem objala by svět.
Žába dřepí na kameni,
nafoukne se, obrem není.
Ptá se někdo opravdu
na rodný list testudů?
Poučení: Ověřte si vše faktické, číst celé může být praktické.