17. ledna 2019

Cestovní kancelář Mojžíš - napsala Zdena Součková

Dobrý den, vítám vás jménem své cestovní kanceláře MOJŽÍŠ. A můžete si nastupovat do autobusů.
Krátce vás seznámím s programem naší cesty.
Budeme projíždět asi 40 dní pouští z Egypta do Izraele. Je to zájezd s plnou penzí, většinou se bude podávat mana nebeská, pro dietáře máme zásobu sušených kobylek z minulé apokalypsy.
Jako zvláštní atrakce nás čeká výlet suchou nohou přes Rudé moře. Kdy přesně dojde k rozestoupení vod nás ještě bude informovat meteorologická stanice u Sv. Petra.
Večery nám zpestří kulturní program: zítra nocujeme na hoře Sinaj a jeden Pán nám tam slíbil v rámci autorského čtení představit svoje Desatero přikázání. Máme i fakultativní výlet - bloudění pouští - to ale nedoporučuji netrénovaným jedincům. Na závěr cesty v Izraeli bychom pak měli nalézt trvalejší ubytování.
Přeji všem šťastnou cestu.