10. prosince 2015

Kde domov můj - napsala Adéla Boučková

Zkouším dítě před testem z vlastivědy. Hrozba pětky ze státní hymny postaví do latě každého loajálního občana-rodiče.

"Začni," vybízím synka. "Kde domov můj. Hudbu složil..."

“... Josef Kajetán Tyl.”

"Ale kdepak..." zarazím ho.

"Jóó, jasan. Slova napsal Josef Kajetán Tyl, hudbu složil František... Hrubín.”“Škroup, poklade.”

“Nojo, dyť vim. Takže ještě jednou: Kde domov můj. Slova složil Josef Kajetán Tyl, hudbu napsal František Škroup.”

“A teď text hymny… zkus to hezky zarecitovat.”

“Kde bydlím, kde bydlím. Potůček teče loukou, borovice rostou na skále. V sadě kvetou jarní kytky. Je tu krásně jako v ráji..."

“No… myšlenka je dobrá, máš tam všechno, jenom..." otáčím oči v sloup, zatímco dítě pokračuje: "... a to je ta nádherná země, Čechy krásné, Čechy mé.”