8. října 2015

O chytré veverce - napsal Jiří Pavlík

Ilustrace: Katka Kozáková, Fakulta designu a umění v Plzni
Jednoho krásného dne veverka poskakovala ve větvích smrkového lesa. Už byla dost nažraná semínek a tak se usadila na špičce mohutného smrku. Pohodlně se uvelebila a začala si točit předními pacičkami. Kde se vzali, tu se vzali, dva zajíčci si hráli na honěnou.
Tu jeden zajíček spatřil veverku na špici stromu a volá: „Hej, veverko co tam děláš?“
Veverka jen pootočila hlavou a opáčila dolů: „Hovno!“
Zajíčci si řekli – to je dobrý – sedli si pod ten vysoký smrk, opřeli se o kmen a začali také točit předními pacičkami. Najednou přiběhla liška, kouká na ty dva zajíčky a ptá se: „Co to děláte?“ „Hovno“, uslyšela a tak se na zajíčky vrhla a sežrala je.
Na to shora kouká veverka a povídá: „Jó hoši, když chcete dělat hovno, musíte sedět vysoko.“