15. září 2015

Bajka o zvířátkách – napsal Vítek Kovář

Zvířátka dostala nápad zorganizovat soutěž v přednesu bajek. Vítězem se měl stát ten, jehož příběh posadí údivem na zadek všechna zvířátka na pasece. Výhrou měly být zásoby jídla na celou zimu. Do soutěže se přihlásila liška, sova a poloslepý krtek.
V určený den se všechna lesní zvířátka shromáždila na pasece. První přednesla svou bajku liška. Vyprávěla o svém vpádu do kurníku, a když dočetla, polovina paseky si opravdu údivem sedla na zadek.
Druhá přišla na řadu sova a líčila, jak při nočním lovu vidí ve tmě na svou kořist.
Když dočetla, téměř všechna zvířátka seděla na zemi.
Nakonec přišel krtek. Svoji bajku o hrabání tunelů na listu papíru sotva viděl, a než přečetl větu, uplynulo pět minut.
„To je nuda,“ říkali si všichni a postupně se vytráceli.
Nakonec zbyl na pasece jen malý medvídek, který vsedě usnul.
Podle pravidel tak nakonec soutěž vyhrál právě nejnudnější krtek. Posadil totiž na zadek všechna zvířata na pasece. A tak krtek dostal zásoby na zimu.

Poučení: Když už se zdá všechno v čudu, slabinu změň ve výhodu.