8. června 2015

O slepičí rodince a lišce - napsala Jitka Adámková

Slepičí rodinka žila spokojeně na farmě. Kohout kokrhal vždy, když vycházelo slunce, slepice
kdákala, když snesla vejce, a kuře pípalo, když mělo hlad.
Jednou se vydali podél pole vyhrabávat potravu. Na největší žížaly a nejtučnější červy narazili až před houštím u lesa, kde bydlela liška. Nedbali na hrozící nebezpečí a začali si překotně povídat. Kuře: „Píp, píp.“ Slepice: „Kokokodák.“ A kohout: „Kykyryký.“

Liška, jakmile je uslyšela, vyskočila z houští a sežrala celou slepičí rodinku.

Poučení: Mluviti stříbro, mlčeti zlato.